Υπ. Υγείας

Παροχές Υγείας για τα παιδιά με ΔΕΠΥ

Σύμφωνα με Νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 3054, Τεύχος Β, 18 Νοεμβρίου 2012) για τα παιδιά με ΔΕΠΥ εγκρίνονται , όπως αναφέρεται στο άρθρο 17Γ περί Ειδικής Αγωγής, έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως...

Περισσότερα...

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια