fbpx

Νέες ερευνητικές πρακτικές στη διάγνωση της ΔΕΠΥ και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

Η επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω της καινούριας ιστοσελίδας του ADHD HELLAS (www.adhdhellas.org), αναδεικνύει τις ανησυχίες σας και τους προβληματισμούς σας αναφορικά με την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Το δικό μας καθήκον είναι να καταλαγιάσουμε τις ανησυχίες σας, προσφέροντάς σας πληροφόρηση, έγκυρη και ολοκληρωμένη. Στο τεύχος αυτό του Newsletter, φιλοξενούμε σε περίληψη τρία συναφή άρθρα, στα ελληνικά, που αναφέρονται στην αιτιολογία της ΔΕΠΥ (1) και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής (2, 3).

Παρότι η ΔΕΠΥ είναι γνωστή ως ψυχιατρική διαταραχή από την εποχή του Ιπποκράτη, ακόμη αγνοούμε πολλά στοιχεία ως προς τη σαφή αιτιολογία και τη θεραπεία της. Εντούτοις, πρόσφατα, στη διαγνωστική φαρέτρα των ειδικών έχουν προστεθεί δυο απεικονιστικές μέθοδοι σε ερευνητικό επίπεδο, η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET), και η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI), για την εκτίμηση της δράσης της μεθυλφαινιδάτης (Ritalin) στα επίπεδα της ντοπαμίνης σε άτομα με ΔΕΠΥ και χωρίς ΔΕΠΥ. Επίσης, στην κλινική πράξη και την έρευνα, αρκετοί ερευνητές χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, ως εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής, ερωτηματολόγιο, που αφορά στην ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων με ΔΕΠΥ (Health-related quality of life, HRQοL). Τα τελευταία 10 χρόνια, το ΗRQoL έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορα οργανικά νοσήματα σε παιδιά και ενήλικες, γιατί αξιολογεί την επίδραση της θεραπείας στην ποιότητα ζωής του ατόμου, συνεκτιμώντας ποικίλους δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας.

Σε διπλή τυφλή μελέτη, ερευνητές χρησιμοποίησαν το PET και το fMRI, για να εκτιμήσουν κατά πόσον η μεθυλφαινιδάτη επηρεάζει τη ντοπαμίνη σε άτομα με ΔΕΠΥ και σε άτομα χωρίς ΔΕΠΥ (1). Η Ritalin δρα στους ίδιους υποδοχείς με τη ντοπαμίνη αυξάνοντας τα επίπεδα και τη ροή επικοινωνίας της μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων. συνδεόμενη με τους υποδοχείς της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Στην παρούσα μελέτη, το φάρμακο οδήγησε σε παρόμοια αύξηση της χημικής ντοπαμίνης στον εγκέφαλο των ενηλίκων με ΔΕΠΥ και των εθελοντών που δεν είχαν ΔΕΠΥ και βελτίωσε την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής σε έργο που κλήθηκαν να επιτελέσουν. Η καθηγήτρια Barbara Sahakian, κύριος ερευνητής αυτής της μελέτης, θεωρεί πως τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, γιατί αποδεικνύουν ότι η χορήγηση μεθυλφαινιδάτης (Ritalin) βελτιώνει τη συγκέντρωση σε όλα τα άτομα, που έχουν χαμηλή απόδοση, έχουν ή δεν έχουν ΔΕΠΥ. Τα νέα ευρήματα βάζουν ερωτηματικό στη μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη πως η ΔΕΠΥ οφείλεται σε θεμελιώδεις διαταραχές της μεταβίβασης της ντοπαμίνης. Πιθανολογείται ότι η κύρια αιτία της διαταραχής έγκειται σε δομικές διαφορές στη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα αυτά, αν επιβεβαιωθούν και από άλλες ερευνητικές ομάδες, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας της ΔΕΠΥ και να βοηθήσουν στη μελλοντική επινόηση νέων θεραπευτικών πρακτικών.

Η ΔΕΠΥ είναι γνωστό ότι συνήθως συνεπάγεται αποτυχία στην εκπαίδευση, προβλήματα στην οικογένεια και στις σχέσεις με συνομηλίκους και συνδυάζεται με αυξημένη αντικοινωνική, και παραβατική συμπεριφορά. Οι απώτερες επιπτώσεις της ΔΕΠΥ συμπεριλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μειωμένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και αυξημένη εγκληματικότητα. Επιπλέον, η ΔΕΠΥ συχνά συνοδεύεται από συννοσηρές καταστάσεις όπως εναντιωματική συμπεριφορά (ODD), διαταραχή επικοινωνίας (CD), κατάθλιψη και άγχος.

Η ΔΕΠΥ είναι χρόνια διαταραχή, δεν ιάται, αλλά μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς με συνδυασμό νευροδιεγερτών και ψυχολογικών παρεμβάσεων που αμβλύνουν τα συμπτώματα και συνολικά τις δυσμενείς επιπτώσεις της διαταραχής. Τα φάρμακα αυτά είναι γενικώς καλώς ανεκτά, αλλά παρουσιάζουν κάποιες παρενέργειες σε μια μειονότητα παιδιών.

Η Marina Danckaerts και οι συνεργάτες της έκαναν συστηματική ανασκόπηση 36 άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία και αφορούν στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠΥ που παίρνουν θεραπεία με νευροδιεγέρτες (4). Οι συγγραφείς του άρθρου απεύθυναν τα εξής βασικά ερωτήματα:

  1. Ποια είναι η επίπτωση της ΔΕΠΥ στην ποιότητα ζωής;
  2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, της επιδείνωσης της λειτουργικότητας του ατόμου και των διαμεσολαβητών και ρυθμιστών της HRQοL στη ΔΕΠΥ;
  3. Έχει επίπτωση η θεραπεία της ΔΕΠΥ στην ποιότητα ζωής;

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης αποδεικνύουν σαφή αρνητική επίπτωση της ΔΕΠΥ στην ποιότητα ζωής, όπως αυτή αναφέρεται από τους γονείς των παιδιών με ΔΕΠΥ, όσον αφορά σε ένα μεγάλο εύρος ψυχοκοινωνικών τομέων, καθώς και τομέων επιτυχίας και αυτοεκτίμησης. Τα παιδιά αξιολογούν τους εαυτούς τους λιγότερο αρνητικά απ' ότι οι γονείς τους. Δεν θεωρούν πάντα πως αποδίδουν λειτουργικά με λιγότερη επάρκεια απ' ότι τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ εμφανίζει συνολικά μια εφάμιλλη επίπτωση στο HRQoL με άλλα ψυχικά ή σοβαρά οργανικά νοσήματα. Σοβαρή συμπτωματολογία και επιδείνωση προδικάζουν φτωχότερο HRQοL. Η συνύπαρξη συνοσηρότητας και ψυχολογικής έντασης θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτούς τους συσχετισμούς. Υπάρχουν, λοιπόν, σοβαρές ενδείξεις πως το HRQοL βελτιώνεται με την αποτελεσματική θεραπεία.

Συμπερασματικά, η ΔΕΠΥ επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα ιδωμένη από την πλευρά των γονιών. Τέλος οι συγγραφείς συνιστούν πως το HRQοL πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας σε μελλοντικές μελέτες θεραπείας της ΔΕΠΥ.

Είναι κοινώς αποδεκτό πλέον μεταξύ των ειδικών που ασχολούνται με τη ΔΕΠΥ πως η αντιμετώπισή της είναι πολυεπίπεδη και απαιτεί τη συνεργασία ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, ειδικού παιδαγωγού, και λογοθεραπευτού. Το είδος και η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συναποφασίζεται από τους εμπλεκομένους στην αντιμετώπιση του ατόμου με ΔΕΠΥ. Ο ασθενής οφείλει να έχει τη σωστή ενημέρωση, να γνωρίζει τη διαταραχή του για να είναι σε θέση να κατανοεί τις εφαρμοζόμενες θεραπευτικές πρακτικές και να διαβουλεύεται με το γιατρό που έχει την ευθύνη του. Η γνώση, βέβαια, πρέπει να προέρχεται από τη βιβλιογραφία, από έγκυρα ιατρικά περιοδικά, στα οποία δημοσιεύονται μελέτες που έχουν κριθεί από 2 ως και τρεις έμπειρους στο θέμα κριτές.

Βιβλιογραφία

  1. Imaging study shows dopamine dysfunction not the main cause of attention deficit hyperactivity disorder. Medical Xpress October 29, 2013
  2. Klassen AF, Miller A, Fine S: "Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents Who Have a Diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder". Pediatrics 2004, 114 (5): 541 -547,
  3. Yank P, Hsu HY, Chiou SS, Chao MC. Health-related quality of life in methylphenidate-treated children with attention-deficit-hyperactivity disorder: results from a Taiwanese sample. Aust NZ J Psychiatry, 2007, 41, 12 998-1004
  4. Marina Danckaerts, Edmund J. S. Sonuga-Barke et al... The quality of life of children with attention deficit/hyperactivity disorder: a systematic review. Eur Child & Adolescent Psychiatry 19(2):83-105 (2010)

Σοφία Αρώνη-Βουρνά

Υφηγήτρια Παιδιατρικής

Ενημέρωση Μελών.

Ανακοίνωση για την απώλεια της Αλεξάνδρα…

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας ADHD Hellas, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της παιδοψυχίατρου Αλεξάνδρας Ρούσσου. Η διακεκριμένη παιδοψυχίατρος Αλεξάνδρα Ρούσσου αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της στην παιδοψυχιατρική κοινότητα της χώρας μας καθώς υπήρξε σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες του κλάδου της, με σπουδαίο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Η Αλεξάνδρα Ρούσσου...

Περισσότερα...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  Προσφέρουμε μαζί !! Το πρόγραμμα σου είναι γεμάτο, έχεις σχολή, δουλειά, γυμναστήριο, δραστηριότητες, κοινωνική ζωή… Θέλεις, όμως, να κάνεις και εθελοντισμό. Ο ευέλικτος εθελοντισμός είναι εδώ για σένα!    Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12), το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ ΑDHD HELLAS ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου προγράμματος που αφορά στον Ευέλικτο Εθελοντισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους εθελοντές, οι οποίοι...

Περισσότερα...

Εθελοντισμός

‘‘Φαίνεται πάντα αδύνατο, μέχρι να γίνει’’ (Mandela Nelson)    Εθελοντισμός σημαίνει πολιτισμός, επικοινωνία, έμπρακτη προσφορά και στάση ζωής. Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με την πραγματικότητα της κοινωνίας! Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος, είναι μια πολυμορφική διαδικασία και στάση ζωής ιδιαίτερα, καθώς επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, αφορά όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών...

Περισσότερα...

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ADHD Hellas

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ADHD Hellas πραγματοποίησε στις 19 Ιουνίου 2022 Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2022-2024. Η σύνθεση του Δ.Σ. για την διετία 2022-2024 είναι: Πρόεδρος: Σοφία Δρόσου Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αθανασίου Γενικός Γραμματέας: Χριστίνα Γεωργιάδου Ταμίας: Αντώνιος Καντιδάκης Μέλη: Χριστίνα Σαραντοπούλου, Αγγελική Ζαμπνάρη, Ελπίδα Μηναδάκη Αναπληρωματικά μέλη: Όλγα Γεωργιάδου, Υβόννη Παναγιωτάκου Το νέο...

Περισσότερα...

Συμμετοχή στο Erasmus+ BEAT (Building Eu…

Το ADHD Hellas συμμετείχε ενεργά στο δεκαήμερο πρόγραμμα Erasmus+ BEAT (Building Europe All Together, 2020-1 EL01-KA104-0771917) που πραγματοποιήθηκε στην Cantabria της Ισπανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 32 άτομα από τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τοπικούς οργανισμούς που στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η διασύνδεση των χωρών τόσο με τους...

Περισσότερα...

Δελτίο Τύπου για την επετειακή ημερίδα «…

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Μιλάμε για τη ΔΕΠΥ» το Σάββατο 26/10/2019 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.   Στην αρχή της ημερίδας τιμήσαμε τα ιδρυτικά μέλη που δέκα χρόνια πριν ξεκίνησαν το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas και τους επιστήμονες που εθελοντικά στήριξαν μέχρι σήμερα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους τις δράσεις...

Περισσότερα...

Συχνά σκελετικά προβλήματα σε παιδιά …

Το ADHD Hellas ξεκίνησε συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με στόχο την ενημέρωση για πολύ συχνά σκελετικά προβλήματα, όπως η σκολίωση και η οστεοπόρωση. Αυτό το χρονικό διάστημα ο Σύλλογός Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα υλοποιεί ένα πρόγραμμα παροχής δωρεάν εξετάσεων οστικής πυκνότητας και εάν κάποιος θέλει να λάβει ένα κουπόνι για να κάνει μια δωρεάν εξέταση οστικής πυκνότητας...

Περισσότερα...

Βράβευση ADHD Hellas στα Healthcare Busi…

Βραβεύτηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες δράσεις που ξεχώρισαν για την προσφορά τους στην Υγεία Παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων των φετινών «άριστων» του χώρου της Υγείας, πραγματοποιήθηκε εχθές, 11 Σεπτεμβρίου, η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2018. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρόνια από την Boussias Communications και το Health Daily. επιβράβευσε την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και...

Περισσότερα...

Οι Σύλλογοι Ασθενών διεκδικούν ενεργό ρό…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιστολή που απέστειλαν στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, 19 ομοσπονδίες και σύλλογοι ασθενών της χώρας εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τη μη εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (HTA).Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας αποτελεί σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασθενών ένα σημαντικό και αναγκαίο βήμα...

Περισσότερα...

ADHD Awareness 2017

                                                Tο Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. ADHD Hellas ​ ​συμμετέχει και διοργανώνει τις παρακάτω δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα πλαίσια του παγκόσμιου μήνα για τη Δ.Ε.Π.Υ.: •2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη ΔΕΠΥ, - 6...

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των αρχαι…

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και τη καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν ως εξής: Ψήφοι ανά υποψήφιο Διοικητικό Συμβούλιο 38         Αθανασίου Κων/νος40         Γεωργιαδου Χριστίνα07         Ευθυμίου Ανδριάννα08         Ζαμπνάρη Αγγελική12      ...

Περισσότερα...

Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμό…

Τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11:00-16:00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas στο γραφείο του σωματείου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή του 2016. Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή σε όλους. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 3. Ισολογισμός 2016. 4...

Περισσότερα...

Email ADHD Hellas

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μέχρι νεώτερης ενημέρωσης την διεύθυνση adhdhellas@outlook.com.gr

Περισσότερα...

Νεαρή ηλικία γονέων & ύπαρξη ΔΕΠΥ στ…

Γονείς νεαρής ηλικίας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσουν υπερκινητικά παιδιά Νέα μεγάλη έρευνα συνδέει τη νεαρή ηλικία γονέων με κίνδυνο 50% να εμφανίσουν τα παιδιά τους Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.Παιδιά που γεννιούνται από εφήβους γονείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, υποδεικνύει μεγάλη έρευνα.Οι ερευνητές εξέτασαν πληροφορίες περισσότερων των 50.000 ανθρώπων στη Φινλανδία. Ανακάλυψαν ότι το...

Περισσότερα...

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD HELLAS. Σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής έλαβαν για το νέο ΔΣ: 1.  Αρετάκη Χριστίνα 05 2.  Γαβριελάτου Μαρία 23 3.  Γεωργιάδου Χριστίνα 33 4.  Γκλεζάκου Σπανού Κυριακή 01 5.  Ζαμπνάρη Αγγελική 07 6.  Ζορμπάς Σπύρος 21 7.  Καρπετά Νικολοπούλου Εύα 06 8.  Κουγιουμουτζόγλου Άγγελος 02 ...

Περισσότερα...

Aπολογισμός για το συνέδριο «Διάσπαση Πρ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2014 Τελικός απολογισμός για το συνέδριο «Διάσπαση Προσοχής: Μια Συνεχής​ Πρόκληση» Με μια εντυπωσιακή συμμετοχή 300 ατόμων, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 το διήμερο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό συνέδριο πάνω στη Διάγνωση και Διαχείριση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) στο Αμφιθέατρο 9,84 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο ανέδειξε όλο το φάσμα των θεμάτων που προκύπτουν από τη Δ.Ε.Π.Υ...

Περισσότερα...

Διάσπαση προσοχής: Μια συνεχής πρόκληση

Συνέδριο : Διάσπαση προσοχής: Μια συνεχής πρόκληση Έναρξη : 18. Οκτ. 2014, 09:00 Τέλος : 19. Οκτ. 2014, 18:00 Διοργάνωση : ADHDHellas Διεύθυνση : «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων Α.Ε. Πειραιώς 100, 118 54, Γκάζι Greece {combrite_tickets 12558333313;4} {combrite_map 37.983917;23.72936;Διάσπαση προσοχής: Μια συνεχής πρόκληση;}         Metadata (will be hidden) EventID = 12558333313 OrganizerID = 6941733353 VenueID = 8068023  

Περισσότερα...

Ο Thomas E. Brown για πρώτη φορά στην Ελ…

Ο Thomas E. Brown, Κλινικός ψυχολόγος, Καθηγητής της ψυχιατρικής σχολής στο Yale University School of Medicine ερευνητής και συγγραφέας αναγνωρισμένων βιβλίων για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του ADHD HELLAS για να συμμετάσχει στο διήμερο συνέδριο με θέμα: «Διάσπαση Προσοχής: Μια Συνεχής Πρόκληση». Από το 2010 το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ...

Περισσότερα...

Συμμετοχή σε μελέτη για παιδιά με διάγνω…

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού «Γνωστική Ανάπτυξη» των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Αριστοτελείου, θα υλοποιηθεί μελέτη διδασκαλίας Μαθηματικών σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ με πολυμέσα και εξ’ αποστάσεως. Όσοι γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ που παρακολουθούν 1η - 3η τάξη δημοτικού θα ήθελαν να λάβουν τα παιδιά τους μέρος στη μελέτη της διδασκαλίας Μαθηματικών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σχολικό Σύμβουλο Τυπικής Αγωγής στη...

Περισσότερα...

Δραστηριότητες για ευχάριστο διάβασμα

Ο  προγραμματισμός σύντομων διαλειμμάτων αποτελεί απαραίτητη συνθήκη στην καθημερινή μελέτη των παιδιών με Δ.Ε.Π-Υ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  Οι μικρές παύσεις  από το διάβασμα είναι χρήσιμες, ώστε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να "φροντίσουν" την ανάγκη του παιδιού να κινηθεί, νωρίτερα από το ίδιο το παιδί. Παρακάτω παρουσιάζονται  δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιών, οι οποίες δίνουν στα παιδιά...

Περισσότερα...

Πρωτοποριακή συσκευή βοηθάει γονείς παιδ…

Επιστήμονες από το κέντρο ερευνών της Microsoft ανέπτυξαν, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, μια πρωτοποριακή φορητή συσκευή, που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τα επίπεδα στρες στον οργανισμό του χρήστη και να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο συμβουλές για την μείωσή του. Το υψηλής τεχνολογίας σύστημα, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε σε γονείς παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και...

Περισσότερα...

Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη ΔΕΠΥ τ…

Νέο 4μηνο εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης από το E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Διάγνωση & Θεραπεία" Απευθύνεται σε σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς και ειδικούς θεραπευτές, με σκοπό να το αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και σε φοιτητές σχετικών κλάδων. Κράτηση θέσης το αργότερο μέχρι 16/12/2013 με 100€ κι έκπτωση 5%...

Περισσότερα...

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2013, το Σωματείο ADHD HELLAS συμμετείχε και πάλι στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ασθενών (Patients in POWER) που έγινε στο Ξενοδοχείο Divani Caravel με θέμα «Πολιτικές Υγείας σε Καιρούς Ακραίας Οικονομικής Λιτότητας». Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου περιελάμβανε 4 ενότητες με την εξής θεματολογία: Ασθενο-κεντρική πολιτική υγείας σε καιρούς ακραίας οικονομικής λιτότητας Συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη πολιτικών για...

Περισσότερα...

Δωρεάν φροντιστήριο στο Δήμο Νέας Φιλαδέ…

Η μη κερδοσκοπική Οργάνωση "Άνθρωποι Αγάπης", σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και την ευγενική υποστήριξη της Σχολής Χατζήβεη, διοργανώνουν για τρίτη σχολική χρονιά Σχολείο Αγάπης για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το Σχολείο Αγάπης είναι ένα δωρεάν απογευματινό φροντιστηριακό πρόγραμμα, που υλοποιείται καθημερινά από 17:00 έως 20:00, και προσφέρει στους μαθητές τη βοήθεια που χρειάζονται για τα σχολικά μαθήματα. Το...

Περισσότερα...

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής-Συμπ…

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής-Συμπεριφορικής Παιδιατρικής & Εφηβικής Ιατρικής, που φέτος συνέπεσε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠΥ, περιείχε ένα ειδικό αφιέρωμα στο θέμα αυτό την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου. Το Συνέδριο έγινε Μαιευτήριο ΡΕΑ και το ADHD Hellas συμμετείχε ενεργά στο αφιέρωμα αυτό με την Πρόεδρό του ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και μέλη του να απαρτίζουν...

Περισσότερα...

"Τα πολλαπλά πρόσωπα της ΔΕΠΥ"

Με επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η Ετήσια Ημερίδα του Σωματείου ADHD Hellas,  με θέμα «Τα πολλαπλά πρόσωπα της ΔΕΠΥ», στις 20 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη. Τα θέματα και η απόδοση των εισηγήσεων από έμπειρους σε κάθε τομέα επιστήμονες τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού, που συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις. Ενθουσιώδεις ήταν και οι κριτικές που ακολούθησαν, οι οποίες συνοδεύτηκαν από πολλαπλά...

Περισσότερα...

Ανοιχτή Επιστολή

Αγαπητοί φίλοι Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της νέας ιστοσελίδας μας δημιούργησε νέες και αυξημένες ειδικές ανάγκες στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αλλά και στο γραφείο μας, στις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. δεν επαρκούν πλέον για να ανταποκρίνονται άμεσα στα πολλαπλά ερωτήματα και απορίες σας. Κάνουμε, λοιπόν, έκκληση προς όσους έχουν βασικές γνώσεις για τη ΔΕΠΥ, μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν...

Περισσότερα...

Μοιράζουμε Χαμόγελα

Το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, το Σωματείο ADHD Hellas συμμετείχε στην εκδήλωση Αλληλεγγύης, που οργάνωσε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων/Καματερού στην πλατεία Αγίων Αναργύρων. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση σχολικών ειδών και τροφίμων, τα οποία διετέθηκαν σε οικογένειες της περιοχής που είχαν ανάγκη.

Περισσότερα...

Πανευρωπαϊκή εβδομάδα ΔΕΠΥ

Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Πανευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης για τη ΔΕΠΥ (ADHD Awareness week). Κάθε χρόνο, στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, γίνονται, μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αναίρεση των προκαταλήψεων για τη διαταραχή. Το Σωματείο ADHD Hellas, ως μέλος του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου ADHD Europe, συμμετέχει σ...

Περισσότερα...

Υπογράφουμε για την Παγκόσμια Ημέρα ΔΕΠΥ

Με πρωτοβουλία της FEAADAH, της ισπανικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με ΔΕΠΥ, υποβλήθηκε αίτηση στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), για την ανακήρυξη μιας ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠΥ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης όλων των κοινωνικών ομάδων και επαγγελματικών φορέων και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των...

Περισσότερα...

Νέο τεύχος εφημερίδας

Κυκλοφόρησε το 6ο τεύχος της εφημερίδας Δεν είμαι τεμπέλης! Δεν είμαι UFO! Έχω ΔΕΠΥ 6ο τεύχος Δεν είμαι τεμπέλης! Δεν είμαι UFO_ Έχω ΔΕΠΥ    

Περισσότερα...

Επιστολές με προτάσεις προς υπουργούς

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ απέστειλε τις παρακάτω επιστολές με προτάσεις στους αρμόδιους υπουργούς των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιστολή προς την κ. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Επιστολή προς τον κ. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διαβάστε επίσης την Απάντηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην σχετική...

Περισσότερα...

Το ADHD Hellas έγινε μέλος του ADHD Euro…

Στις 8 Μαϊου 2010,  το Σωματείο ADHD Hellas έγινε επίσημα μέλος της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης ADHD Europe. Στη γενική συνέλευση των κρατών-μελών που έγινε στο Παρίσι, 7-9.5.2010, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους στόχους και τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα και να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στον τομέα αυτόν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με τη συνεργασία αυτή προσβλέπουμε σε μια από...

Περισσότερα...

Έρευνες

Κοινό γενετικό ιστορικό μεταξύ παιδιών κ…

  Η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μια συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα απροσεξίας, παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την ηλικία του παιδιού. Τα συμπτώματα αυτά εμμένουν μέχρι και την ενηλικίωση στην πλειοψηφία των διαγνωσμένων παιδιών. Παρότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας που μπορούν να προβλέψουν την επιμονή των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ έως την ενηλικίωση...

Περισσότερα...

Ο εγκεφαλικός φλοιός και η ΔΕΠΥ

Το δεύτερο ερευνητικό εγχείρημα της συνεργασίας ENIGMA-ADHD   Το 2017 δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Lancet Psychiatry τα αποτελέσματα του πρώτου ερευνητικού εγχειρήματος της συνεργασίας ENIGMA-ADHD για τη σχέση των υποφλοιώδων όγκων του εγκεφάλου με τη ΔΕΠΥ. Σήμερα, στο δεύτερό της πλέον έργο, η ομάδα αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την εξέταση του εγκεφαλικού φλοιού 2246 ατόμων διαγνωσμένων με ΔΕΠΥ και 1713...

Περισσότερα...

Ελληνική έρευνα για τη διαταραχή στρες σ…

Μελέτη Ελλήνων ερευνητών δημοσιεύτηκε στο Psychoneuroendocrinology με τίτλο Salivary cortisol and alpha-amylase diurnal profiles and stress reactivity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Ερευνητές: Eleni Angeli, Terpsichori Korpa, Elizabeth O. Johnson, Filia Apostolakou, IoannisPapassotiriou, George P. Chrousos, Panagiota Pervanidou. Δημοσίευση σε Psychoneuroendocrinology 90 (2018) Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 1η Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Παιδιατρικό Νοσοκομείο "Αγία Σοφία", Αθήνα Τμήμα Παιδιατρικής και Εφηβικής...

Περισσότερα...

Σχέση του περιγεννητικού μητρικού στρες …

Αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα και η απόκριση στο στρες παιδιών 18-48 μηνών με μητέρες με περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές. Οι μελέτες που έχουν εξετάσει την αρνητική επίδραση των ψυχικών διαταραχών της μητέρας κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας στην ανάπτυξη (σωματική, γνωστική, γλωσσική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική) και τη συμπεριφορά του βρέφους και του νηπίου, έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της...

Περισσότερα...

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σε ευρωπ…

Το FocusLocus (FocusLocus: ADHD management Gaming System for educational achievement and social inclusion) αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών παρέμβασης για την διαχείριση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. To FocusLocus έχει διάρκεια 24 μηνών και ξεκίνησε τον...

Περισσότερα...

Μεθυλφαινιδάτη και ποιότητα ζωής παιδιών…

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ποιότητας ζωής αναφορικά με την υγεία (HRQL) σε παιδιά με ΔΕΠΥ, σχολικής ηλικίας, που έπαιρναν θεραπεία με μεθυλφαινιδάτη συγκριτικά με «υγιή παιδιά» σε ένα πληθυσμό Ταϊτινών. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 119 παιδιά με ΔΕΠΥ, ηλικίας 6 με 15 χρόνων που έπαιρναν θεραπεία με μεθυλφαινιδάτη. Τα παιδιά αυτά μελετήθηκαν συγκριτικά προς ομάδα 129 παιδιών...

Περισσότερα...

ΔΕΠΥ και ποιότητα ζωής

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στη ΔΕΠΥ είναι η άμβλυνση των συμπτωμάτων, η αύξηση της λειτουργικότητας του ατόμου και η βελτίωση της καθημερινότητας του έχοντος τη διαταραχή και των οικείων του. Ωστόσο, η εκτίμηση της απάντησης στη θεραπεία συχνά περιορίζεται στην εκτίμηση της έντασης των συμπτωμάτων με τη χρησιμοποίηση ειδικών κλιμάκων συμπεριφοράς ή λίστας αξιολόγησης που συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς ή τους...

Περισσότερα...

Απεικονιστική μελέτη δείχνει ότι η δυσλε…

Μια μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Medical Research Council (MRC) και δημοσιεύθηκε στο Brain, δείχνει ότι η χορήγηση μεθυλφαινιδάτης (ευρύτερα γνωστής ως Ritalin) τόσο σε εθελοντές χωρίς ΔΕΠΥ, όσο και σε ενήλικες που παρουσίαζαν συμπτώματα ΔΕΠΥ, οδήγησαν σε παρόμοια αύξηση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλό τους. Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν επίσης ισοδύναμη βελτίωση από το φάρμακο στη συγκέντρωση και στην...

Περισσότερα...

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια