Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ψυχοεκπαίδευση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Πρόκειται για παρέμβαση στην οικογένεια και ψυχολογική υποστήριξη των μελών της από ειδικούς. Εστιάζεται στην αναγνώριση των δυσκολιών που προκαλεί η διαταραχή αλλά και στην αξιοποίηση στρατηγικών, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενδοοικογενειακής λειτουργίας και στην ελαχιστοποίηση ή και απάλειψη των αρνητικών συναισθημάτων και συγκρούσεων