Πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.
 
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
Επιθυμείτε προβολή της προσφοράς σας 

Παρακαλώ εισάγετε τον παρακάτω κωδικό ασφάλειας:
...

 


 

 

Για να κάνετε τη δωρεά σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 697613883 ή μέσω email.

Τρόποι καταβολής χρηματικής δωρεάς

  1. Στην Τράπεζα Eurobank Αριθμός λογαριασμού: 0026 0367 310200286865 IBAN GR 840 260 367 0000310 2002 86865
  2. Με ταχυδρομική επιταγή στη Διεύθυνση: Κτήριο Cosmos, Κηφισίας 125-127, γρ. 822, Αθήνα 11523

Εγγραφείτε χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση. Τα στοιχεία σας θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια